Tietosuoja

TIETOSUOJASELOSTE

Anette Ahokas Design

 

Rekisterinpitäjä

Anette Ahokas Design

Y-tunnus: 2381568-3

osoite: Salontie 53 A, 21490 Marttila puhelin. 0440290794

sähköposti: info@anetteahokasdesign.com

 

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Anette Ahokas

puhelin. 0440290794

sähköposti: info@anetteahokasdesign.com

 

Henkilörekisterin nimi 

www.anetteahokasdesign.com

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on toimittaa verkkokaupan tilaukset asiakkaalle, hoitaa tilausten maksuliikenne ja käsitellä tilaukset sekä palvella asiakkaita mahdollisimman hyvin. Tietoja ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä markkinointiin.

 

Rekisteröitävät tiedot

Henkilörekisteriin merkitään seuraavat tiedot: Asiakas antaa tiedot vain jos tekee tilauksen. Annettavia tietoja ovat etu- ja sukunimi, osoite, maa, puhelinnumero, mahdollinen yritys, sekä sähköpostiosoite.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti seuraavin tavoin esim.:

  • Kun asiakas tekee tilauksen verkkokaupassa.

Henkilötietojen luovuttaminen

Tietoja luovutetaan ainoastaan yrityksen sisällä tilausten hoitamista varten, sekä tilausvahvistukset luovutetaan välttämätöntä kirjanpitoa varten. Kirjanpito noudattaa tietosuojaa. Tilausvahvistukset ovat huolellisesti hallitun salasanasuojan takana. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ei myydä, eikä käytetä markkinoinnissa.

 

Rekisterin suojaus

  1. Fyysisessä muodossa oleva aineisto

Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään Anette Ahokas Designin tiloissa:n toimitiloissa lukitussa tilassa.

  1. Sähköisesti tallennetut tiedot

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Anette Ahokas Designin:n tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat

huolelliset salasanasuojaukset ja luotettavat ohjelmistot.

 

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

 

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.